juniper

junipers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till juniper

Ordet juniper har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
generell

Ordet juniper inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska
  • en  [ botanik ]

Möjliga synonymer till juniper (inom botanik)

Ordet juniper inom generell

coniferous shrub or small tree with berrylike cones

Översättningar (inom generell)

Synonymer till juniper (inom generell)

Diskussion om ordet juniper