kärnbränsleavfall

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet kärnbränsleavfall

  • "Både Forsmark och Oskarshamn har lämplig berggrund för djupförvar av kärnbränsleavfall."
  • "Kommunalrådets krav till Löfven – tidplan för slutförvar av kärnbränsleavfall"
  • "2023 är mellanlagret för kärnbränsleavfall ( Clab ) i Oskarshamn fullt."
  • "Företag i Uppland informerades på tisdagen om de upphandlingar som Svensk Kärnbränslehantering, SKB, kommer att göra i samband med bygget av ett slutförvar för kärnbränsleavfall."

Möjliga synonymer till kärnbränsleavfall

Diskussion om ordet kärnbränsleavfall