könsskillnad

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet könsskillnad

  • "SVT har sammanställt skillnaderna mellan de nationella proven och betygen sedan 2005, och för samtliga år ses en liknande könsskillnad."
  • "Resultaten visar att det finns en könsskillnad i hotens karaktär, vilket även internationell forskning visat på."
  • "Det finns också en könsskillnad."
  • "- Även bland högpresterande elever finns en könsskillnad, men den skulle jag säga inte är nåt problem över huvud taget."
  • "– Malmö stad har inte heller i utredningen kunnat visa att det finns en sådan könsskillnad som kan motivera åtgärden, säger Martin Mörk i pressmeddelandet."
  • "Vår föreställning var att det inte skulle finnas nån tydlig könsskillnad och därför blev vi lite förvånade när vi såg resultatet."
  • "– Det finns en strukturell könsskillnad i kommunen som inte kan förklaras med något annat än kön."
  • "Stor könsskillnad"
  • "– Det är väldigt svårt att avgöra om resultaten verkligen beror på könsskillnad."
  • "Man borde först sätta tränade och otränade personer mot varandra för att se om det är verklig könsskillnad eller om det snarare är skillnad i träningsgrad som förklarar fynden i studien."

Vad betyder könsskillnad inom sociologi ?

skillnad mellan kvinnliga och manliga varelser på grund av könsspecifiska kännetecken eller beteenden

Relaterat till könsskillnad

klass

fruktbarhet

Diskussion om ordet könsskillnad