kader

kadern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till kader

Hur används ordet kader

  • "Så vi står där, en hel kader av välutbildade erfarna människor som ropar ” ta mig!"
  • "Jag är inte så säker på att vi kommer att ha en stor kader av läkare som är villiga att göra detta, sa Torsten Mossberg i Aktuellt."
  • "– Det är extremt betungande regelverk, där det funkar om du är en storbank som har en kader av specialister anställda."
  • "Socialdemokraterna kan liknas vid en storkoncern med en kader av dotterbolag, stiftelser och fonder."
  • "Inte heller värva en kader nya elitspelare."
  • "Vi har gjort långsiktiga investeringar i ny medicinsk teknik, vi har en bra kader av personal, vi är väl försörjda med läkare och vi har infört kontaktsjuksköterskor, säger Suzanne Frank ( M )."
  • "Ingen säger något ofördelaktigt om makthavarna, en lojal kader av underhuggare gör som de blir tillsagda och belönas med goda karriärmöjligheter och ganska påtagligt välstånd, och just inget förändras."
  • "En lojal kader av underhuggare"
  • "- Kommissionen består av en typ av kader som lite grand besjälas av att få organisationen att fungera, och besjälas av afrikanska frågor."
  • "Källor uppgav att den 77-årige diktatorn åtföljdes av en kader av en ny generation militärer som förväntas få ökad makt i landet."

Möjliga synonymer till kader

Relaterat till kader

kombattant

Diskussion om ordet kader