kalendermånad

kalendermånaden
kalendermånader
kalendermånaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet kalendermånad på svenska?

Obestämd singular: kalendermånad
Bestämd singular: kalendermånaden
Obestämd plural: kalendermånader
Bestämd plural: kalendermånaderna

Hur används ordet kalendermånad

  • "Det är andra året i rad som Sweden Rock Festival tvingas ställa in och för Overdrive betyder det ännu en tom kalendermånad."
  • "Det här gör nu att Livsmedelsverket förelägger ett vite för företaget på 2 000 kronor per påbörjad kalendermånad från den 1 november tills att problemen är åtgärdade."
  • "Generellt ökar skuldsättningen, vilket beror på att lånedelen i studiemedlet höjts med cirka 1.000 kronor per kalendermånad."
  • "Högsta förvaltningsdomstolen slår fast det är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd som ska ligga till grund för stödet."
  • "Högsta förvaltningsdomstolen slår fast det är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd som ska ligga till grund för stödet."
  • "Men trots det så var problemen inte lösta två veckor senare och därför skärper Livsmedelsverket nu tonen och säger i ett beslut, att så länge problemen består, ska företaget betala 25 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad i vite."
  • "Generellt ökar skuldsättningen, vilket beror på att lånedelen i studiemedlet höjts med cirka 1 000 kronor per kalendermånad."
  • "Annars hotar ett vite på 50.000 kronor för varje påbörjad kalendermånad som kontamineringen kvarstår, enligt beslutet."
  • "Generellt ökar skuldsättningen, vilket beror på att lånedelen i studiemedlet höjts med cirka 1 000 kronor per kalendermånad."
  • "Generellt ökar skuldsättningen, vilket beror på att lånedelen i studiemedlet höjts med cirka 1.000 kronor per kalendermånad."

Vad betyder kalendermånad inom generell ?

perioden mellan månadens första dag till månadens sista dag

Relaterat till kalendermånad

period

Diskussion om ordet kalendermånad