kalk

kalken
kalkar
kalkarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kalk

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet kalk på svenska?

Obestämd singular: kalk
Bestämd singular: kalken
Obestämd plural: kalkar
Bestämd plural: kalkarna

Hur används ordet kalk

 • "Kalk sprids över marken för att förbättra jordens kvalitet"
 • "släckt kalk"
 • "bränd kalk"
 • "Först ska den torkade fisken blötläggas, för att sedan lutas genom att läggas i en kar med kalk och kristallsoda."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."
 • "Se när helikoptern släpper kalk över försurat landskap"
 • "Arbetet med att sprida kalk över sjöar och surmarker i Blekinge pågår för fullt, totalt ska 4000 ton spridas i år."
 • "I år kalkas 500 sjöar i länet med 2 300 ton kalk."
 • "Så det blir närmare 140 ton kalk om dagen som släpps ut, säger Jonas de Neergaard."
 • "Kalkningen kan innebära störningar i trafiken där helikoptern förses med kalk."
 • "495 ton kalk ska spridas över sjöar och bäckar i Ronneby nästa vecka."
 • "Sammanlagt ska 257 ton kalk spridas enbart i Karlskrona kommun."
 • "Från experthåll kommer nu signaler om att försurningen minskar i omfattning och därmed minskar också mängden kalk som måste tillföras vattendragen."
 • "Först ska den torkade fisken blötläggas, för att sedan lutas genom att läggas i en kar med kalk och kristallsoda."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."
 • "Se när helikoptern släpper kalk över försurat landskap"
 • "Arbetet med att sprida kalk över sjöar och surmarker i Blekinge pågår för fullt, totalt ska 4000 ton spridas i år."
 • "I år kalkas 500 sjöar i länet med 2 300 ton kalk."
 • "Så det blir närmare 140 ton kalk om dagen som släpps ut, säger Jonas de Neergaard."
 • "Kalkningen kan innebära störningar i trafiken där helikoptern förses med kalk."
 • "495 ton kalk ska spridas över sjöar och bäckar i Ronneby nästa vecka."
 • "Sammanlagt ska 257 ton kalk spridas enbart i Karlskrona kommun."
 • "Från experthåll kommer nu signaler om att försurningen minskar i omfattning och därmed minskar också mängden kalk som måste tillföras vattendragen."
 • "Kalk är en vit eller ljusgrå klippa"
 • "Denna kalkstensbit har en stor fossil i sig"
 • "En kalk är vanligen mellan 10 och 15 centimeter hög"

Ordet kalk har 3 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom religion
 • Inom mineral
geologi
religion
mineral

Vad betyder kalk inom geologi ?

Kalk är en vardaglig benämning för olika kemiska föreningar som innehåller grundämnet kalcium https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalk

Översättningar (inom geologi)

Engelska

Synonymer till kalk (inom geologi)

Möjliga synonymer till kalk (inom geologi)

Relaterat till kalk (inom geologi)

vithet

rum

material

Vanlig betydelse av ordet kalk inom religion

nattvardskalk

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till kalk (inom religion)

Möjliga synonymer till kalk (inom religion)

Möjliga synonymer till kalk (inom religion)

Relaterat till kalk (inom religion)

konkavitet

Ordet kalk inom mineral

Översättningar (inom mineral)

Engelska

Synonymer till kalk (inom mineral)

Relaterat till kalk (inom mineral)

hårdhet

Diskussion om ordet kalk