kamning

kamningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet kamning

 • "( Obs att ALLA lusmedel måste kombineras med kamning )"
 • "Man kan försöka att bli av med lössen utan att använda kemikalier genom noggrann kamning av blött och balsambehandlat hår."
 • "Till exempel kan man kamma fyra gånger med tre dagars mellanrum mellan varje kamning."
 • "Avlusningsdagarna är en årlig kampanj som innebär att skolsköterskor delar ut informationsmaterial om huvudlöss och kamning."
 • "Där frågor om behov av nagelvård, kamning, fotvård och toalettbesök ska besvaras vartannat år, i syfte att minutiöst bedöma hur många assistans-timmar någon behöver."
 • "Viktigt med gemensam kamning"
 • "Efter sin seger genomgick Duke en rejäl kamning och borstning och ser nu mycket presentabel ut precis som en borgmästare bör se ut."
 • "Vid kamning i torrt hår är ett tips att hålla ett vitt papper eller en spegel under."
 • "( Obs att ALLA lusmedel måste kombineras med kamning )"
 • "Man kan försöka att bli av med lössen utan att använda kemikalier genom noggrann kamning av blött och balsambehandlat hår."
 • "Till exempel kan man kamma fyra gånger med tre dagars mellanrum mellan varje kamning."
 • "Avlusningsdagarna är en årlig kampanj som innebär att skolsköterskor delar ut informationsmaterial om huvudlöss och kamning."
 • "Där frågor om behov av nagelvård, kamning, fotvård och toalettbesök ska besvaras vartannat år, i syfte att minutiöst bedöma hur många assistans-timmar någon behöver."
 • "Viktigt med gemensam kamning"
 • "Efter sin seger genomgick Duke en rejäl kamning och borstning och ser nu mycket presentabel ut precis som en borgmästare bör se ut."
 • "Vid kamning i torrt hår är ett tips att hålla ett vitt papper eller en spegel under."

Diskussion om ordet kamning