kamrer

kamrern
kamrerer
kamrererna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet kamrer på svenska?

Obestämd singular: kamrer
Bestämd singular: kamrern
Obestämd plural: kamrerer
Bestämd plural: kamrererna

Hur används ordet kamrer

  • "Det blev fängelse i ett år och sju månader för den kamrer i Hofors församling som förskingrat en miljon kronor ur församlingens kassa."
  • "Kommunals skyddsombud i Pajala församling har gjort en anmälan om mobbning och kränkande särbehandling mot en kamrer och en kyrkovaktmästare."
  • "Han och kamrer Roland Rova ska nu skriva ett överklagande till förvaltningsrätten."
  • "Författaren Hjalmar Bergman vars far var kamrer bodde i huset mellan 1892-1908."
  • "Hans pappa hade fått jobb som kamrer på jästfabriken och familjen flyttade in i den vita villa som var tjänstebostad."
  • "Han anlitade en bankkamrer som skulle hjälpa honom med att förvalta pengarna, och det var denne kamrer som i början av 1960-talet köpte och renoverade Hessle gård."
  • "En präst – som i 22 år var anställd i Apsa som kamrer – är gripen, misstänkt för penningtvätt."
  • "Den dagliga driften sköttes av maskinist, kassörska och kamrer samt sex baderskor, en badmästare och en tvätterska."
  • "Här hade disponent Blomberg kontor, Tora jobbade på post, kamrer Söderlind på banken och på telegrafen arbetade Signe Öberg."
  • "Villa Markelius är ett stort hus på omkring 300 kvadratmeter som ritades och byggdes åt en kamrer på Asea år 1932."

Vad betyder kamrer inom ekonomi ?

Kamrer (från latinets camera, kammare, eller grekiskans kamara, valv) är en ickespecifiserad[1] yrkestitel för en tjänsteman med ansvar för ekonomisk förvaltning, redovisning eller finansiella frågor. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kamrer

Möjliga synonymer till kamrer

Relaterat till kamrer

skattmästare

skrivning

Diskussion om ordet kamrer