kanon

kanonen
kanoner
kanonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kanon

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet kanon på svenska?

Obestämd singular: kanon
Bestämd singular: kanonen
Obestämd plural: kanoner
Bestämd plural: kanonerna

Hur används ordet kanon

 • "'Row, Row, Row Your Boat' är en välkänd fyrstämmig kanon"
 • "'Kanon i D' är namnet på en musikstycke av Pachelbel"
 • "Man kunde höra kanonernas muller"
 • "Ett slagskepps kanoner"
 • "'Tjocka Bertha' var en väldig tysk kanon under första världskriget"
 • "En kanon är en rättesnöre, princip eller lag särskilt inom kristendomen"
 • "Kyrkan fann det snart nödvändigt att göra en kanon av Nya testamentet."
 • "Ordet bombard syftar på en medeltida typ av kanoner."
 • "Vad är skillnaden mellan en kanon och andra slag av litteraturlistor?"

Ordet kanon har 7 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom religion
 • Inom musik
 • Inom historia, ålderdomlig
 • Inom militärväsen, historia
 • Inom bildligt
 • Inom litteratur
militärväsen
religion
musik
historia, ålderdomlig
militärväsen, historia
bildligt
litteratur

Vad betyder kanon inom militärväsen ?

Ett stort vapen som kan skjuta mycket stora projektiler

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska
 • gun  [ vapen ]

Synonymer till kanon (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till kanon (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet kanon inom religion

kyrkligt påbud, rättesnöre, helgonförteckning, samling av heliga skrifter

Översättningar (inom religion)

Synonymer till kanon (inom religion)

Möjliga synonymer till kanon (inom religion)

Relaterat till kanon (inom religion)

tro

föreskrift

Vanlig betydelse av ordet kanon inom musik

musikstycke där flera stämmor upprepar samma tema

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till kanon (inom musik)

Relaterat till kanon (inom musik)

musik

sammanhang

upprepning

cirkelform

Ovanlig betydelse av ordet kanon inom historia, ålderdomlig

En äldre typ av kanon

Översättningar (inom historia, ålderdomlig)

Engelska

Synonymer till kanon (inom historia, ålderdomlig)

Möjliga synonymer till kanon (inom historia, ålderdomlig)

Relaterat till kanon (inom historia, ålderdomlig)

vapen

Ovanlig betydelse av ordet kanon inom militärväsen, historia

militärt;medeltida kanon

Översättningar (inom militärväsen, historia)

Engelska

Synonymer till kanon (inom militärväsen, historia)

Ordet kanon inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till kanon (inom bildligt)

Möjliga synonymer till kanon (inom bildligt)

Ordet kanon inom litteratur

Litteraturlista över erkända verk.

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till kanon (inom litteratur)

Möjliga synonymer till kanon (inom litteratur)

Möjliga synonymer till kanon (inom litteratur)

Diskussion om ordet kanon

 • - 2009-05-04

  Fantastic

kanon

Adjektiv

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till kanon (inom litteratur)

Vad betyder kanon inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
mycket bra, jättebra

Diskussion om ordet kanon