kartograf

kartografen
kartografer
kartograferna
Substantiv [n]

Övrig relation till kartograf

Synonymer till kartograf

kartograf är del av

Hur böjs ordet kartograf på svenska?

Obestämd singular: kartograf
Bestämd singular: kartografen
Obestämd plural: kartografer
Bestämd plural: kartograferna

Hur används ordet kartograf

  • "Intressenterna kan inbegripa teknikleverantörer, transportörer och infrastrukturoperatörer, näringslivet, tillhandahållare av mervärdestjänster, digitala kartografer, brottsbekämpande myndigheter och infrastrukturanvändare. eur-lex.europa.eu"
  • "Han fick inte fortsätta som kartograf och efter många år i karantän slutade han på verket."

Vad betyder kartograf inom geografi ?

Kartografer är personer som är specialiserade på framställning av kartor. Även beteckningarna kartingenjörer och karttekniker används för specifika utbildnings- och yrkesinriktningar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kartograf

Diskussion om ordet kartograf