kasta upp

kastar upp
kastade upp
kastat upp
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till kasta upp

Hur böjs ordet kasta upp på svenska?

Presens: kastar upp
Preteritum: kastade upp
Supinum: kastat upp

Ordet kasta upp har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
  • Inom generell
medicin
bildligt
generell

Ordet kasta upp inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till kasta upp (inom medicin)

Möjliga synonymer till kasta upp (inom medicin)

Ordet kasta upp inom bildligt

väcka en fråga eller problem

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till kasta upp (inom bildligt)

Möjliga synonymer till kasta upp (inom bildligt)

Ordet kasta upp inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till kasta upp (inom generell)

Möjliga synonymer till kasta upp (inom generell)

Möjliga synonymer till kasta upp (inom generell)

Diskussion om ordet kasta upp