kasus

[ˈkɑːs.ɵs]
kasuset
kasus
kasusen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
  • case  [ lingvistik ]
  • case  [ lingvistik ]

kasus har undergrupp

Hur uttalas ordet kasus?

[ˈkɑːs.ɵs]

Hur böjs ordet kasus på svenska?

Obestämd singular: kasus
Bestämd singular: kasuset
Obestämd plural: kasus
Bestämd plural: kasusen

Hur används ordet kasus

  • "genitivkasus"

Vad betyder kasus inom lingvistik ?

Kasus är en grammatisk kategori för nomen, som markerar dessas funktion i satsen https://sv.wikipedia.org/wiki/Kasus

Relaterat till kasus

grammatik

tillstånd

logik

tidsförhållande

Diskussion om ordet kasus