katakres

katakresen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

katakres är en/ett

Vad betyder katakres inom lingvistik ?

Sammanblandning av olika bildliga uttryck som inte hör ihop, t.ex. "tidens tand läker alla sår"

Diskussion om ordet katakres