kick

kicken
kickar
kickarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet kick på svenska?

Obestämd singular: kick
Bestämd singular: kicken
Obestämd plural: kickar
Bestämd plural: kickarna

Vad betyder kick inom bildligt ?

det att ge en stöt med foten; spark

Möjliga synonymer till kick

Diskussion om ordet kick

kick

kicks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet kick

 • "a sidecar is a smooth drink but it has a powerful kick"
 • "he does it for kicks"
 • "he gave the ball a powerful kick"
 • "the kick must be synchronized with the arm movements"

Ordet kick har 5 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom skor
 • Inom vapen
 • Inom religion
 • Inom data
juridik
skor
vapen
religion
data

Vad betyder kick inom juridik ?

the sudden stimulation provided by strong drink (or certain drugs)

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till kick (inom juridik)

Ordet kick inom skor

the act of delivering a blow with the foot

Översättningar (inom skor)

Svenska

Synonymer till kick (inom skor)

Möjliga synonymer till kick (inom skor)

Ordet kick inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till kick (inom vapen)

Möjliga synonymer till kick (inom vapen)

Ordet kick inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till kick (inom religion)

Ordet kick inom data

a rhythmic thrusting movement of the legs as in swimming or calisthenics

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till kick (inom data)

Diskussion om ordet kick

kick

kick
kicked
kicked
Verb

Översättningar (inom data)

Synonymer till kick (inom data)

Hur används ordet kick

 • "She has a lot to kick about"
 • "The boy kicked the dog"
 • "Kick the door down"
 • "The gun kicked back into my shoulder"
 • "kick a habit"
 • "He kicked the extra point after touchdown"

Ordet kick har 5 betydelser

 • Inom data
 • Inom mat
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom bildligt
data
mat
musik
generell
bildligt

Vad betyder kick inom data ?

drive or propel with the foot, as in sports such as football; thrash about or strike out with the feet strike with the foot

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till kick (inom data)

Ordet kick inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till kick (inom mat)

Ordet kick inom musik

stop consuming

Översättningar (inom musik)

Synonymer till kick (inom musik)

Möjliga synonymer till kick (inom musik)

Ordet kick inom generell

make a goal

Översättningar (inom generell)

Ordet kick inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till kick (inom bildligt)

Möjliga synonymer till kick (inom bildligt)

Diskussion om ordet kick