kick around

kick around
kicked around
kicked around
Verb

Översättningar

Synonymer till kick around

Hur används ordet kick around

  • "Does the old man still kick around?"
  • "They won't have me to kick around any more!"

Ordet kick around har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom sport
vardagligt
generell
sport

Vad betyder kick around inom vardagligt ?

be around; be alive or active

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till kick around (inom vardagligt)

Ordet kick around inom generell

treat badly; abuse

Ordet kick around inom sport

Synonymer till kick around (inom sport)

Diskussion om ordet kick around