kiln

kiln
kilned
kilned
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet kiln har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom teknik
teknik
teknik

Ordet kiln inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet kiln inom teknik

raffinera genom oxidation

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • gara  [ teknik ]

Möjliga synonymer till kiln (inom teknik)

Diskussion om ordet kiln

kiln

kilns
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • ugn  [ hem och hushåll, köksapparater ]

Synonymer till kiln (inom teknik)

Vad betyder kiln inom jordbruk ?

a large oven for firing or burning or drying such things as porcelain or bricks

Möjliga synonymer till kiln

Diskussion om ordet kiln