klängning

klängningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder klängning inom botanik ?

en process hos barrträdens kottar

Relaterat till klängning

uppgång

höjning

Diskussion om ordet klängning