klasskamp

klasskampen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

klasskamp är del av

Hur används ordet klasskamp

 • "– Men det man kan konstatera är att Jonas Sjöstedt ägnat sin partiledartid åt att göra Vänsterpartiet till ett mer regeringsdugligt och ansvarstagande parti, där ledordet är pragmatism snarare än klasskamp."
 • "Inte genom klasskamp och hat, utan genom en idé om det enade, goda hemmet för alla medborgare."
 • "Jo, därför att det fördes en politik för att motverka splittring och slitningar, en politik som byggde på värderingar som flit och plikt, en politik för entreprenörskap och näringsliv som markant skilde sig från den klassiska socialismens, en politik för att motverka klasskamp och hat?"
 • "Lite mer klasskamp?"
 • "Just nu håller Patent- och registreringsverket på att handlägga om ordet klasskamp ska kunna varumärkesskyddas."
 • "Dagen efter årets val skickade chefredaktören Daniel Suhonen in en ansökan om att varumärkesskydda ordet klasskamp."
 • "Bland annat har politiker och debattörer ansökt om att skydda ord som klasskamp och verklighetens folk."
 • "Ordet ” klasskamp ” kan bli varumärkesskyddat"
 • "- Om man ser till vänsterrörelsernas klasskamp så har det, förutom de arbetsrättsliga landvinningarna, snarare skett en kraftfull backlash de senaste åren i och med fackföreningarnas försvagades ställning."
 • "Och några svar på hur oklarheterna ska lösas gavs aldrig i en uppskruvad debatt med drag av klasskamp, rapporterar TT."

Ordet klasskamp har 2 betydelser

 • Inom politik, samhälle
 • Inom utbildning
politik, samhälle
utbildning

Vad betyder klasskamp inom politik, samhälle ?

Klasskamp är en socialpolitisk teori och ett slagord inom samma fält. Tanken om socialt framåtskridande genom klasskamp utgör ett centralt politiskt begrepp inom socialismen https://sv.wikipedia.org/wiki/Klasskamp

Översättningar (inom politik, samhälle)

Engelska

klasskamp är del av (inom politik, samhälle)

Möjliga synonymer till klasskamp (inom politik, samhälle)

Relaterat till klasskamp (inom politik, samhälle)

klass

strid

Ordet klasskamp inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Diskussion om ordet klasskamp