klibbal

klibbalen
klibbalar
klibbalarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

klibbal är en/ett

  • al [ botanik, träd, lövträd ]

Hur böjs ordet klibbal på svenska?

Obestämd singular: klibbal
Bestämd singular: klibbalen
Obestämd plural: klibbalar
Bestämd plural: klibbalarna

Hur används ordet klibbal

  • "Och sen fortsätter det : klibbal, sälg, alm, björk och gräspollen."
  • "Svenska forskare slår i en studie fast att fästingarnas spridning i Sverige följer utbredningen av trädet klibbal."
  • "Ek, alm, lönn och klibbal har hittats på hög nivå."
  • "Han berättar att även hassel och klibbal blommar ovanligt tidigt i år."
  • "Det blir troligtvis höga halter av klibbal ändå upp till Borlänge och Gävle, säger Pia Östensson."
  • "I skogen kring Mölnbacka växer inte bara den högsta granen i Sverige utan även landet högsta tall och högsta klibbal."
  • "Forskarna har hittat ek, alm, lönn och klibbal på hög nivå, men också nya djurarter som fågeln gärdsmyg och fjärilsarten amiral."

Vad betyder klibbal inom botanik, träd, lövträd ?

Fotograf: Wikipedia
en art ''(Alnus glutinosa)'' inom växtfamiljen björkväxter (Betulaceae); individ av arten klibbal

Möjliga synonymer till klibbal

Diskussion om ordet klibbal