kloroform

kloroformen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kloroform

Hur används ordet kloroform

  • "I mobilfilmen sägs den misstänkte mördaren beskriva hur elvaårige Johan Asplund lurades in i en bil av en man och sövdes med kloroform."
  • "Teknikerna ska bland annat ha hittat en trasa indränkt i kloroform som var virad runt kvinnans huvud, vilket kan tyda på att hon drogats till medvetslöshet i samband med mordet."
  • "Den ökade risken beror på de många kemiska ämnen som yrkesgruppen utsätts för när dessa frigörs vid förbränning, däribland bensen, kloroform, sot, styrén och formaldehyd."
  • "Teknikerna ska bland annat ha hittat en trasa indränkt i kloroform som var virad runt kvinnans huvud, vilket kan tyda på att hon drogats till medvetslöshet i samband med mordet."
  • "Bland annat handlar det om natriumazid, cyanogenbromid, sprutor, kanyler, kloroform och ricin."
  • "Bland annat handlar det om natriumazid, cyanogenbromid, sprutor, kanyler, kloroform och ricin."
  • "I ett fall har vi spårat en köpare i Frankrike som hade beställt kloroform."
  • "Men ingen utredning pågår mot mannen för det är inte straffbart att hantera kloroform på det sättet, säger Söderman."
  • "Bland annat handlar det om natriumazid, cyanogenbromid, sprutor, kanyler, kloroform och ricin."
  • "Enligt vad SVT erfar handlar det om en mobilfilm där någon detaljerat beskriver hur elvaårige Johan Asplund lurades in i en bil av en man och sövdes med kloroform."

Vad betyder kloroform inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
Kloroform eller triklormetan, CHCl3, sammansättning av namnet på grundämnet klor och en förkortning av formyl (myrsyrans radikal). https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloroform

Relaterat till kloroform

botemedel

okänslighet

Diskussion om ordet kloroform