knöl

knölen
knölar
knölarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till knöl

Hur böjs ordet knöl på svenska?

Obestämd singular: knöl
Bestämd singular: knölen
Obestämd plural: knölar
Bestämd plural: knölarna

Hur används ordet knöl

 • "En kvinna i 40-årsåldern, som tidigare behandlats för bröstcancer på annan ort, kontaktade vården i Blekinge när hon upptäckte en mjuk knöl i hårbotten och drabbades av synförändringar."
 • "Ytterligare några veckor senare gick fingret fortfarande inte att använda, kvinnan led av smärtor och en knöl i handen hade bildats."
 • "För 1,5 månad sedan upptäckte Sofie Hidnäs en knöl på Ottos ben."
 • "Fyra olika priser delades ut : högst total skörd, flest knölar, störst knöl och lilla ” Nobelpriset ” till den som skrivit bäst dagbok om sin odling."
 • "Men läkaren noterade inte att mannen medicinerade med ett preparat som kan sänka PSA-värdena och först ett år senare upptäcktes en hård knöl och en tumör som då redan hunnit sprida sig till intilliggande organ."
 • "Kvinnan sökte vård på en vårdcentral i Ronneby efter att hon känt en knöl i bröstet."
 • "Läkaren på en vårdcentral i Ronneby kände en knöl i kvinnans bröst."
 • "Han upptäckte då en knöl i låret och upplevde att det gick tungt att andas."
 • "– Om man upptäcker en tydlig knöl eller utfyllnad i buken vid undersökning så ska man planera för att utreda detta på något sätt, vilket inte gjordes i detta fall."
 • "Vid undersökning upptäcktes en knöl, som bedömdes bero på förstoppning."

Ordet knöl har 4 betydelser

 • Inom astronomi
 • Inom vardagligt
 • Inom botanik
 • Inom medicin
astronomi
vardagligt
botanik
medicin

Vad betyder knöl inom astronomi ?

konvext (utåtbuktande) område på en annars (lokalt) plan yta

Översättningar (inom astronomi)

Engelska

Synonymer till knöl (inom astronomi)

Möjliga synonymer till knöl (inom astronomi)

Relaterat till knöl (inom astronomi)

konvexitet

täthet

Ordet knöl inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till knöl (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till knöl (inom vardagligt)

Relaterat till knöl (inom vardagligt)

förfuskare

Ordet knöl inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till knöl (inom botanik)

Möjliga synonymer till knöl (inom botanik)

Ordet knöl inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till knöl (inom medicin)

Möjliga synonymer till knöl (inom medicin)

Relaterat till knöl (inom medicin)

vanprydnad

skrovlighe

Diskussion om ordet knöl

 • - 2011-10-09

  7H2E6E

knöl

Okänd ordklass

Hur används ordet knöl

 • "En kvinna i 40-årsåldern, som tidigare behandlats för bröstcancer på annan ort, kontaktade vården i Blekinge när hon upptäckte en mjuk knöl i hårbotten och drabbades av synförändringar."
 • "Ytterligare några veckor senare gick fingret fortfarande inte att använda, kvinnan led av smärtor och en knöl i handen hade bildats."
 • "För 1,5 månad sedan upptäckte Sofie Hidnäs en knöl på Ottos ben."
 • "Fyra olika priser delades ut : högst total skörd, flest knölar, störst knöl och lilla ” Nobelpriset ” till den som skrivit bäst dagbok om sin odling."
 • "Men läkaren noterade inte att mannen medicinerade med ett preparat som kan sänka PSA-värdena och först ett år senare upptäcktes en hård knöl och en tumör som då redan hunnit sprida sig till intilliggande organ."
 • "Kvinnan sökte vård på en vårdcentral i Ronneby efter att hon känt en knöl i bröstet."
 • "Läkaren på en vårdcentral i Ronneby kände en knöl i kvinnans bröst."
 • "Han upptäckte då en knöl i låret och upplevde att det gick tungt att andas."
 • "– Om man upptäcker en tydlig knöl eller utfyllnad i buken vid undersökning så ska man planera för att utreda detta på något sätt, vilket inte gjordes i detta fall."
 • "Vid undersökning upptäcktes en knöl, som bedömdes bero på förstoppning."

Diskussion om ordet knöl