kniptång

Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till kniptång

Möjliga synonymer till kniptång

Diskussion om ordet kniptång

kniptång

kniptången
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet kniptång har 2 betydelser

  • Inom köksredskap
  • Inom militärväsen
köksredskap
militärväsen

Ordet kniptång inom köksredskap

Översättningar (inom köksredskap)

Synonymer till kniptång (inom köksredskap)

  • tång [ teknik, köksredskap ]

Möjliga synonymer till kniptång (inom köksredskap)

Relaterat till kniptång (inom köksredskap)

förbindelsemedel

Ordet kniptång inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till kniptång (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till kniptång (inom militärväsen)

Diskussion om ordet kniptång