knock

knocken
knockar
knockarna
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till knock

Hur böjs ordet knock på svenska?

Obestämd singular: knock
Bestämd singular: knocken
Obestämd plural: knockar
Bestämd plural: knockarna

Vad betyder knock inom sport ?

stöt, slag, smäll

Möjliga synonymer till knock

Diskussion om ordet knock

 • Melonica - 2008-10-17

  racka ner på, hacka på

knock

knocks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet knock

 • "the sudden knock floored him"
 • "the school of hard knocks"

Ordet knock har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom sport
 • Inom generell
data
sport
generell

Vad betyder knock inom data ?

the act of hitting vigorously a vigorous blow

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till knock (inom data)

Möjliga synonymer till knock (inom data)

Ordet knock inom sport

the sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing)

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till knock (inom sport)

Möjliga synonymer till knock (inom sport)

Ordet knock inom generell

a bad experience

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till knock (inom generell)

Diskussion om ordet knock

knock

knock
knocked
knocked
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till knock (inom generell)

Hur används ordet knock

 • "knock on the door"

Ordet knock har 4 betydelser

 • Inom vulgärt
 • Inom generell
 • Inom trafik
 • Inom färg
vulgärt
generell
trafik
färg

Ordet knock inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till knock (inom vulgärt)

Ordet knock inom generell

deliver a sharp blow or push :"He knocked the glass clear across the room."

rap with the knuckles

Synonymer till knock (inom generell)

Uttryck till knock (inom generell)

Ordet knock inom trafik

Synonymer till knock (inom trafik)

Ordet knock inom färg

Synonymer till knock (inom färg)

Diskussion om ordet knock