knock-down

knock-downs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet knock-down har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom ekonomi
ekonomi
ekonomi

Ordet knock-down inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till knock-down (inom ekonomi)

Ordet knock-down inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till knock-down (inom ekonomi)

Diskussion om ordet knock-down

knock-down

Adjektiv

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till knock-down (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till knock-down

Diskussion om ordet knock-down