knocker

knockers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till knocker

Ordet knocker har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom anatomi
vardagligt
generell
anatomi

Ordet knocker inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till knocker (inom vardagligt)

Ordet knocker inom generell

a device (usually metal and ornamental) attached by a hinge to a door

Synonymer till knocker (inom generell)

Uttryck till knocker (inom generell)

Ordet knocker inom anatomi

Synonymer till knocker (inom anatomi)

Möjliga synonymer till knocker (inom anatomi)

Diskussion om ordet knocker