knock

knock
knocked
knocked
Verb

Översättningar

Synonymer till knock

Hur används ordet knock

  • "knock on the door"

Ordet knock har 4 betydelser

  • Inom vulgärt
  • Inom generell
  • Inom trafik
  • Inom färg
vulgärt
generell
trafik
färg

Ordet knock inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till knock (inom vulgärt)

Ordet knock inom generell

deliver a sharp blow or push :"He knocked the glass clear across the room."

rap with the knuckles

Synonymer till knock (inom generell)

Uttryck till knock (inom generell)

Ordet knock inom trafik

Synonymer till knock (inom trafik)

Ordet knock inom färg

Synonymer till knock (inom färg)

Diskussion om ordet knock

knocking

knockings
Substantiv

Översättningar (inom färg)

Synonymer till knocking (inom färg)

Möjliga synonymer till knocking

Diskussion om ordet knocking