knop

knopen
knopar
knoparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till knop

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet knop på svenska?

Obestämd singular: knop
Bestämd singular: knopen
Obestämd plural: knopar
Bestämd plural: knoparna

Hur används ordet knop

 • "Stridsbåten körde på Göta Kanal i hastigheter strax under 40 knop, trots att högsta tillåtna hastighet är 5 knop."
 • "Stridsbåten körde på Göta Kanal i hastigheter strax under 40 knop, trots att högsta tillåtna hastighet är 5 knop."
 • "Hastigheten uppgick till 39 knop, trots att högsta tillåtna hastighet på kanalen bara är 5 knop."
 • "Hastigheten uppgick till 39 knop, trots att högsta tillåtna hastighet på kanalen bara är 5 knop."
 • "Enligt expertis ska den ha överstigit 30 knop, trots att den tillåtna maxhastigheten bara är 5 knop."
 • "Enligt expertis ska den ha överstigit 30 knop, trots att den tillåtna maxhastigheten bara är 5 knop."
 • "Befälet körde en stridsbåt genom Göta kanal i 39 knop – och sparkades från jobbet."
 • "Det ansvarig befäl som körde en stridsbåt på Göta kanal i 39 knop avskedas nu."
 • "De största fartygen ska inte få köras fortare än fem knop."
 • "Ubåten har i upprustningen förlängts med två meter och är nu 62 meter lång, 6,2 meter bred och kan i uläge komma upp i 20 knop."
 • "Stridsbåten körde på Göta Kanal i hastigheter strax under 40 knop, trots att högsta tillåtna hastighet är 5 knop."
 • "Stridsbåten körde på Göta Kanal i hastigheter strax under 40 knop, trots att högsta tillåtna hastighet är 5 knop."
 • "Hastigheten uppgick till 39 knop, trots att högsta tillåtna hastighet på kanalen bara är 5 knop."
 • "Hastigheten uppgick till 39 knop, trots att högsta tillåtna hastighet på kanalen bara är 5 knop."
 • "Enligt expertis ska den ha överstigit 30 knop, trots att den tillåtna maxhastigheten bara är 5 knop."
 • "Enligt expertis ska den ha överstigit 30 knop, trots att den tillåtna maxhastigheten bara är 5 knop."
 • "Befälet körde en stridsbåt genom Göta kanal i 39 knop – och sparkades från jobbet."
 • "Det ansvarig befäl som körde en stridsbåt på Göta kanal i 39 knop avskedas nu."
 • "De största fartygen ska inte få köras fortare än fem knop."
 • "Ubåten har i upprustningen förlängts med två meter och är nu 62 meter lång, 6,2 meter bred och kan i uläge komma upp i 20 knop."

Ordet knop har 2 betydelser

 • Inom mat
 • Inom sjöfart
mat
sjöfart

Vad betyder knop inom mat ?

Knop eller knut, från nederländskans knoop som betyder "knut", kallas anordning använd för att sammanfoga tågvirke, rep, linor, trådar etc., för att fästa dem vid något, eller för att bilda ögla. https://sv.wikipedia.org/wiki/Knop

Översättningar (inom mat)

Synonymer till knop (inom mat)

Möjliga synonymer till knop (inom mat)

Relaterat till knop (inom mat)

tillverkning

Ordet knop inom sjöfart

sjömil, dvs 1852 meter i timmen

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska
 • knot  [ sjöfart ]

Synonymer till knop (inom sjöfart)

Relaterat till knop (inom sjöfart)

sjöresa

Diskussion om ordet knop