kollodium

kollodiumet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder kollodium inom kemi ?

bomullskrut upplöst i eter och alkohol

Relaterat till kollodium

täckning

Diskussion om ordet kollodium