kommunvis

Verb

Hur används ordet kommunvis

  • "Andel bilister som använder bälte kommunvis :"
  • "Inför pingsthelgen – som är den stora bröllopshelgen – har nyhetsbyrån Sirén gjort en sammanställning, kommunvis, hur många som redan är gifta."
  • "Bredbandskollen har beräknat medelvärdet av mätvärdena kommunvis och länsvis."
  • "Siffrorna visas också kommunvis."
  • "– Regnet kan hjälpa, i övrigt får man kolla upp vart det råder eldningsförbud eftersom det bestäms kommunvis."
  • "Tittar man kommunvis så visar det sig att Bräcke är den kommun med klart flest sjuka, med ett sjukpenningtal på 15,5 dagar."
  • "Man har inte velat bryta ned siffrorna kommunvis."
  • "Föräldrar och elever skulle själva få möjlighet att välja vilken vecka de ville ha sportlov, istället för att som de flesta skolor i landet ha gemensamt sportlov kommunvis."
  • "Sett kommunvis är intresset för högre studier störst i Linköping med 37,7 procent vid 21 års ålder och 50,8 procent vid 24 års ålder."
  • "Siffrorna kommunvis, andelen ersättningstagare med normalarbetstid större än 37 timmar per vecka som inte får 80 procent av sin dagsförtjänst."

Diskussion om ordet kommunvis