konstgödning

konstgödningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder konstgödning inom jordbruk ?

Ammoniumnitrat, konstgödsel, handelsgödsel, konstgödning är gödsel framställt av industriellt behandlade mineral. NPK är en typ av handelsgödsel som består av en saltsmälta innehållande framförallt kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). https://sv.wikipedia.org/wiki/Mineralg%C3%B6dsel

Möjliga synonymer till konstgödning

Diskussion om ordet konstgödning