konstruera

konstruerar
konstruerade
konstruerat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till konstruera

Hur böjs ordet konstruera på svenska?

Presens: konstruerar
Preteritum: konstruerade
Supinum: konstruerat

Hur används ordet konstruera

 • "I dag har blivande ingenjörer vid BTH fått utmaningen att under tidspress konstruera och bygga ett för dem inte i förväg känt problem."
 • "– Vi har fått i uppdrag att designa, konstruera och leverera signalspaningsfartyget och det ska göras på flera orter bland annat Malmö och Karlskrona men även på andra platser i Sverige, säger Helena Dahlberg, pressansvarig på Saab."
 • "Eleverna kommer att få rita i 3D-program, konstruera egna datorspel och lära sig programmera enkla datorer."
 • "Singapores marin tar snart i bruk en ny klass av örlogsfartyg, Littoral Mission Vessel, LMV och ett avtal har tecknats om att anläggningen i Karlskrona ska konstruera och leverera de åtta överbyggnaderna."
 • "Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått uppdraget att ta fram underlag för att konstruera och bygga nästa generations ubåt till det svenska försvaret samt uppgradera två befintliga ubåtar i Gotlandsklassen."
 • "I en motion till partikongressen 2013 föreslår Magnus Manhammar också att partiet ska arbeta för att det blir obligatoriskt för vattenkraftverk i Sverige och i EU-länderna att konstruera fiskvandringsleder eller andra åtgärder som möjliggör ålens vandring."
 • "Eleverna fick med hjälp av ny teknik prova på att konstruera och skapa nya produkter med stöd från BTH:s professor Tobias Larsson."
 • "ABB kommer att konstruera, tillverka, leverera och ta i drift två strömriktarstationer samt inkluderar också sjö- och landkabel för en transmissionslängd av närmare 160 kilometer, som väntas tas i bruk 2018."
 • "Uppdelade i 21 lag fick de i uppgift att konstruera en robot som skulle kunna ta sig fram på platser och i utrymmen där inte människan kan ta sig fram."
 • "FMV, Försvarets Materielverk, gav därefter Saab uppdraget att ta fram underlag för att konstruera och bygga nästa generations ubåt till det svenska försvaret."
 • "I dag har blivande ingenjörer vid BTH fått utmaningen att under tidspress konstruera och bygga ett för dem inte i förväg känt problem."
 • "– Vi har fått i uppdrag att designa, konstruera och leverera signalspaningsfartyget och det ska göras på flera orter bland annat Malmö och Karlskrona men även på andra platser i Sverige, säger Helena Dahlberg, pressansvarig på Saab."
 • "Eleverna kommer att få rita i 3D-program, konstruera egna datorspel och lära sig programmera enkla datorer."
 • "Singapores marin tar snart i bruk en ny klass av örlogsfartyg, Littoral Mission Vessel, LMV och ett avtal har tecknats om att anläggningen i Karlskrona ska konstruera och leverera de åtta överbyggnaderna."
 • "Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått uppdraget att ta fram underlag för att konstruera och bygga nästa generations ubåt till det svenska försvaret samt uppgradera två befintliga ubåtar i Gotlandsklassen."
 • "I en motion till partikongressen 2013 föreslår Magnus Manhammar också att partiet ska arbeta för att det blir obligatoriskt för vattenkraftverk i Sverige och i EU-länderna att konstruera fiskvandringsleder eller andra åtgärder som möjliggör ålens vandring."
 • "Eleverna fick med hjälp av ny teknik prova på att konstruera och skapa nya produkter med stöd från BTH:s professor Tobias Larsson."
 • "ABB kommer att konstruera, tillverka, leverera och ta i drift två strömriktarstationer samt inkluderar också sjö- och landkabel för en transmissionslängd av närmare 160 kilometer, som väntas tas i bruk 2018."
 • "Uppdelade i 21 lag fick de i uppgift att konstruera en robot som skulle kunna ta sig fram på platser och i utrymmen där inte människan kan ta sig fram."
 • "FMV, Försvarets Materielverk, gav därefter Saab uppdraget att ta fram underlag för att konstruera och bygga nästa generations ubåt till det svenska försvaret."

Vad betyder konstruera inom teknik ?

tillverka, skapa /en konstruktion/; skapa, rita en modell över

Diskussion om ordet konstruera