konsult

[kɔn'sɵlt]
konsulten
konsulter
konsulterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till konsult

Hur uttalas ordet konsult?

[kɔn'sɵlt]

Hur böjs ordet konsult på svenska?

Obestämd singular: konsult
Bestämd singular: konsulten
Obestämd plural: konsulter
Bestämd plural: konsulterna

Hur används ordet konsult

 • "Nästa steg blir att jag i närtid anlitar en konsult som ska se över situationen på Knut Hahn och presentera möjliga säkerhetslösningar, säger Ronny Mattsson, skolområdeschef i Ronneby, till tidningen."
 • "Ett av skälen är att det tidigare S-kommunalrådet Mats Johansson fungerat som konsult åt Brinova."
 • "Bland annat valde den konsult som fått uppdraget att inte tala med den hemtjänstpersonal som alltså redan i januari slog larm till kommunen."
 • "Den 24-årige mannen jobbade som konsult för ett storföretag och hans löner gick direkt till spel."
 • "Jag har goda relationer med KHK och står kvar som fristående konsult till föreningen, säger Gustav Linge."
 • "26 tjänstemän slutar frivilligt mot avgångsersättning och en extern konsult sägs upp."
 • "Nu ska bolaget ta in en konsult för att se hur man kan åtgärda problemet."
 • "Istället anlitade Landstinget en extern konsult och mildrade åtgärderna."
 • "Men istället anlitades en extern konsult som gjorde en mildare bedömning av hälsoriskerna, något som nu kritiseras av fackförbunden,"
 • "En tredje konsult slår dock fast att det ur personalens synpunkt är en större hälsorisk att flytta runt i tillfälliga lokaliteter under ombyggnadstiden än att vara kvar där man är de kommande åren."

Vad betyder konsult inom jordbruk ?

rådgivande specialist inom visst (kvalificerat) område; (särskilt förr) rådgivande statsråd utan departement

Möjliga synonymer till konsult

Diskussion om ordet konsult

konsult

[kɔn'sɵlt]
konsulten
konsulter
konsulterna
Substantiv [-]

Översättningar

Hur uttalas ordet konsult?

[kɔn'sɵlt]

Hur böjs ordet konsult på svenska?

Obestämd singular: konsult
Bestämd singular: konsulten
Obestämd plural: konsulter
Bestämd plural: konsulterna

Hur används ordet konsult

 • "Nästa steg blir att jag i närtid anlitar en konsult som ska se över situationen på Knut Hahn och presentera möjliga säkerhetslösningar, säger Ronny Mattsson, skolområdeschef i Ronneby, till tidningen."
 • "Ett av skälen är att det tidigare S-kommunalrådet Mats Johansson fungerat som konsult åt Brinova."
 • "Bland annat valde den konsult som fått uppdraget att inte tala med den hemtjänstpersonal som alltså redan i januari slog larm till kommunen."
 • "Den 24-årige mannen jobbade som konsult för ett storföretag och hans löner gick direkt till spel."
 • "Jag har goda relationer med KHK och står kvar som fristående konsult till föreningen, säger Gustav Linge."
 • "26 tjänstemän slutar frivilligt mot avgångsersättning och en extern konsult sägs upp."
 • "Nu ska bolaget ta in en konsult för att se hur man kan åtgärda problemet."
 • "Istället anlitade Landstinget en extern konsult och mildrade åtgärderna."
 • "Men istället anlitades en extern konsult som gjorde en mildare bedömning av hälsoriskerna, något som nu kritiseras av fackförbunden,"
 • "En tredje konsult slår dock fast att det ur personalens synpunkt är en större hälsorisk att flytta runt i tillfälliga lokaliteter under ombyggnadstiden än att vara kvar där man är de kommande åren."

Vad betyder konsult inom jordbruk ?

En konsult är en person som arbetar som rådgivande specialist inom ett visst område,[1] ofta inom t.ex. teknik och ekonomi. En konsult inom juridik kan vara advokat, men behöver inte vara det. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsult

Möjliga synonymer till konsult

Relaterat till konsult

ledare

anvisning

Diskussion om ordet konsult