kontamination

kontaminationen
kontaminationer
kontaminationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till kontamination

Hur böjs ordet kontamination på svenska?

Obestämd singular: kontamination
Bestämd singular: kontaminationen
Obestämd plural: kontaminationer
Bestämd plural: kontaminationerna

Hur används ordet kontamination

  • "I förra veckan tog EU-kommissionen, efter många års utredning, beslut om att lägga till ett avsnitt om gränsvärden för arsenik i en redan gällande förordning om kontamination i mat."
  • "Dells ingenjörer har uteslutit biologisk kontamination och försäkrat kunderna om att lukten inte är hälsovådlig."
  • "Är hästköttinnehållet mycket lågt kan det handla om kontamination, som till exempel uppstår om hästkött hanteras tillsammans med nötkött."
  • "– PFAS var ett Sverigeproblem och inget unikt för F 21, men det är såklart aldrig kul att inse att det skett en kontamination på mark som vi ansvarar för, säger Håkan Tano."
  • "Det är väldigt stor kontamination."
  • "– Vi har tyvärr upptäckt att vi har fått en kontamination ( förorening ) i vispgrädde som tillverkades den 12:e april."
  • "Är hästköttinnehållet mycket lågt kan det handla om kontamination, som till exempel uppstår om hästkött hanteras tillsammans med nötkött."
  • "” Det är viktigt för att minska eventuell smittspridningen och kontamination att personal har en egen toalett ” står det i rapporten."
  • "Sådana utredningar saknades vid flera anläggningar som hade utrymmen där ingen mätning av luftutsläppen genomfördes trots att radioaktivt material hanterades och utrymmen var klassade med avseende på luftburen kontamination. ”"
  • "Däremot finns slarv och okunskap kring otillåten medicinering, mikrodosering och att skylla på kontamination."

Vad betyder kontamination inom religion ?

förorenande ämne

Möjliga synonymer till kontamination

Diskussion om ordet kontamination