kontinuitet

kontinuiteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet kontinuitet

  • "Att alltid behöva prata med en ny hela tiden som man vet inte kommer finnas där, det blir ingen kontinuitet."
  • "Att alltid behöva prata med en ny hela tiden som man vet inte kommer finnas där, det blir ingen kontinuitet."
  • "– Det är olyckligt att vi inte kan erbjuda kontinuitet men vi jobbar aktivt för att lösa psykoligbemanningen."
  • "Ingen kontinuitet för patienterna"
  • "– Det är en svår balansgång att ge en tillräckligt bra vård till tillräckligt många personer med brister i kontinuitet, brister i bemanning samtidigt som man har ett ökat patienttryck, säger Peter Valverius."
  • "Att fler jobbar heltid ger också en högre kontinuitet för brukare, elever och kunder, då vikariebehovet minskar, säger Börje Dovstad i ett pressmeddelande."
  • "– Det är olyckligt att vi inte kan erbjuda kontinuitet men vi jobbar aktivt för att lösa psykoligbemanningen."
  • "– Det är en svår balansgång att ge en tillräckligt bra vård till tillräckligt många personer med brister i kontinuitet, brister i bemanning samtidigt som man har ett ökat patienttryck, säger Peter Valverius."
  • "Det krävs också en viss kontinuitet i den här verksamheten, säger Rolf Lindberg."
  • "Det känns bra att vi kan fortsätta detta ” bygget ” och skapa ytterligare kontinuitet på tränarsidan."

Diskussion om ordet kontinuitet