Kontraktsprost

Kontraktsprosten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Kontraktsprost

 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors är ansvarig för bland annat Kungsmarkskyrkan och"
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors är ansvarig för bland annat Kungsmarkskyrkan och känner till den anonyma anmälan."
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors är sjukskriven sedan en tid och pastoratet har tvingats till stora ansträngningar för att under sommarmånaderna fylla luckan efter kyrkoherden."
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors säger till tidningen att det inte är optimalt ur säkerhetssynpunkt att sova i kyrkan och att församlingen bara fick dispens under förutsättning att insatsen var tidsbegränsad."
 • "Kontraktsprost : ” Folk prioriterar inte döden ”"
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors är ansvarig för bland annat Kungsmarkskyrkan och"
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors är ansvarig för bland annat Kungsmarkskyrkan och känner till den anonyma anmälan."
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors är sjukskriven sedan en tid och pastoratet har tvingats till stora ansträngningar för att under sommarmånaderna fylla luckan efter kyrkoherden."
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors säger till tidningen att det inte är optimalt ur säkerhetssynpunkt att sova i kyrkan och att församlingen bara fick dispens under förutsättning att insatsen var tidsbegränsad."
 • "Kontraktsprost : ” Folk prioriterar inte döden ”"

Möjliga synonymer till Kontraktsprost

Diskussion om ordet Kontraktsprost

kontraktsprost

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet kontraktsprost

 • "Hon har dessutom som kontraktsprost ett tillägg på 4 800 kronor i månaden, alltså totalt 78 800 kronor i månaden – inte långt ifrån biskoparnas månadslöner som ligger mellan 81 000-87 000 kronor."
 • "Inte heller kontraktsprost Pamela Garpefors, som vid flera tillfällen träffat paret, delar karaktärsbeskrivingen."
 • "Hon blev i rollen som kontraktsprost inkopplad i det ovanliga ärendet när det hamnade på domkapitlets bord."
 • "Uppdraget att hitta en vikarie föll på bland andra kontraktsprost Henrik Lindén, som ringde runt till präster i hela södra Sverige."
 • "Efter granskningen har biskopen tillsatt en krisgrupp bestående av en jurist, personalspecialist, stiftets pressekreterare och kontraktsprost Henrik Lindén, som ska få en bild av situationen i pastoratet."
 • "Men Henrik Lindén, som tillfälligt tagit över som kontraktsprost i Karlskrona, beklagar att ännu en av pastoratets präster nu sjukskrivit sig."
 • "Henrik Lindén, som tillfälligt har uppdraget som kontraktsprost i Karlskrona, menar att"
 • "Under tiden situationen i Karlskrona utreds fungerar Henrik Lindén, i dag kyrkoherde i Karlshamn, som tf kontraktsprost och ersättare för Pamela Garpefors."
 • "Den ordinarie kyrkoherden, kontraktsprost Pamela Garpefors, har också varit sjukskriven under en period, men är från och med i veckan tillbaka på deltid."
 • "Som kyrkoherde och kontraktsprost har jag även externa möten där jag förväntas använda mitt kort till medarbetares resor, när deltagarna äter lunch etcetera. ”"

Relaterat till kontraktsprost

prästerskap

Diskussion om ordet kontraktsprost