kontroll

kontrollen
kontroller
kontrollerna
Substantiv [n]

Synonymer till kontroll

Hur böjs ordet kontroll på svenska?

Obestämd singular: kontroll
Bestämd singular: kontrollen
Obestämd plural: kontroller
Bestämd plural: kontrollerna

Hur används ordet kontroll

 • "Poliser leder en säkerhetskontroll på en gata"
 • "Tulltjänstemännen gjorde en bagagekontroll"
 • "Livsmedelsverket lovar bättre kontroll"
 • "Möjligen kan man kräva mer kontroll av en gigantisk koncern, men varför skulle Ikea vara ett undantag?"
 • "” Mitt magsår är nu under kontroll men den fortsatta orsaken till oro är den smått genanta blodbristen som har uppstått ”."
 • "Som den jag själv tycker är viktigast : förflyttningen av den statliga revisionen från regeringens kontroll, så att den verkligen blev ett instrument för riksdagens ansvarsutkrävande av regeringen."
 • "I går rapporterades strider från staden Gao och den tuaregiska befrielserörelsen MNLA sade sig ha tagit kontroll över Meneka söder om Kidal sedan islamiströrelserna Mujao och Ansar al-Din lämnat den."
 • "Infraröd kontroll alltså, inte bara för wifi-prylar."
 • "På Nils Ericsonsgatan i närheten av Östra Nordstan stoppas en bil för kontroll."
 • "En bil stoppas för kontroll på Gamla Tuvevägen."
 • "Nu har vi kontroll på läget."
 • "Beirut : Syriska rebeller har tagit kontroll över landets största vattenreservoar i anslutning till floden Eufrat, uppger det oppositionsanknutna Syriska människorättsobservatoriet ( SOHR )."
 • "På lördagsmorgonen var elden under kontroll och eftersläckning påbörjades."
 • "Vi har spelat bra och haft hyfsat kontroll, men i dag är det verkligen islossning."
 • "Klubben har det dessutom tufft ekonomiskt – men det är under kontroll, menar Örjan Nilsson, klubbordförande."
 • "När elever med koncentrationssvårigheter får träna motorik och får mer kontroll på kroppen tar de lättare del av skoldagen."
 • "Övriga barn har uppmanats att ta sig till sjukhuset för kontroll."
 • "– Vi har bäst egen kontroll på vår verksamhet och vi tror att vi kan göra det på ett bättre ställe än vad Fur är."
 • "– Vid ytterligare kontroll ser vi att det inte bara är det trä som lossnat som är dåligt, säger Håkan Fridh."
 • "Mannen fördes till sjukhus för kontroll."
 • "Branden på Hasslö under kontroll"
 • "Men vid en kontroll på plats ansåg länsstyrelsen att förhållandena var oförändrade."

Vad betyder kontroll inom matematik ?

En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie. Man strävar efter att kontrollgruppen skall motsvara försöksgruppen utom vad gäller det man vill undersöka. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrollgrupp

Relaterat till kontroll

inskränkning

motstånd

prövning

ledning

skydd

Diskussion om ordet kontroll