korrelation

korrelationen
korrelationer
korrelationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till korrelation

Hur böjs ordet korrelation på svenska?

Obestämd singular: korrelation
Bestämd singular: korrelationen
Obestämd plural: korrelationer
Bestämd plural: korrelationerna

Hur används ordet korrelation

 • "– Tidigare erfarenheter visar att det finns en korrelation mellan hög grad av förtidsröstning och högt valdetagande, men vi får se på söndag, säger Mats Öhlén, statsvetare på Högskolan Dalarna."
 • "Detta är givetvis positivt och överlag finns en tydlig korrelation mellan valdeltagande och förtidsröstning, säger statsvetaren Mats Öhlén på Högskolan Dalarna och fortsätter :"
 • "Men det är klart att det finns en korrelation till sportslig prestation."
 • "– Jag tycker det ska finnas en viss korrelation, säger Jarl Axelsson."
 • "– Det finns en stark korrelation mellan kraftigt flöde och olyckor."
 • "Det har visat sig ha god korrelation, att om du har antikroppar och har varit sjuk så kan cellerna skyddas i cellodlingen, säger Byfors."
 • "Det visade sig att det fanns en tydlig korrelation över hur myggorna attackerade händerna beroende på om tvillingarna har en snarlik arvsmassa ( enäggstvillingar ), jämfört med om de var tvåäggstvillingar som inte är mer genetiskt lika varandra än ” vanliga ” syskon."
 • "Det finns en tydlig korrelation mellan beläggningen på flygplanen och utvecklingen i ekonomin."
 • "Under de blåsiga månaderna november och december kunde man se en direkt korrelation mellan vindkraftsproduktionen och de låga elpriserna, menar Annika Helker Lundström."
 • "Det är en stark korrelation mellan BNP och tillväxt i vår omsättning."

Vad betyder korrelation inom allmänt ?

Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller fler variabler. https://sv.wikipedia.org/wiki/Korrelation

Möjliga synonymer till korrelation

Diskussion om ordet korrelation

 • - 2009-02-19

  Linjärt samband