kort

[kɔʈ]
kortare
kortast
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet kort?

[kɔʈ]

Hur böjs ordet kort på svenska?

Komparativ: kortare
Superlativ: kortast

Hur används ordet kort

 • "Sedan brukar det vara en kort paus innan björkarna kommer, säger Åslög Dahl."
 • "Men rök och sot hade på kort tid spridit sig i hela villan."
 • "– Tyvärr är det allt för ofta som det händer att vi med väldigt kort varsel får besked från olika tillverkare att de inte kan leverera så som vi har förväntat oss, säger han."
 • "” Vi behöver vara så många som möjligt som sluter upp trots att det är kort varsel."
 • "Efteråt sa mannen : ” You´re in the book ” och en kort tid senare kontaktades klubben i Karlskrona av Everton."
 • "Det förekommer då och då att folk ser varg i Blekinge, vargen har en förmåga att röra sig väldigt långt på kort tid, säger Lasse Carlsson, som sett bilderna som Linnea tog."
 • "Åtal för miljonbeställning med kapade kort"
 • "De röda ABB-skyltarna på kabelfabriken i Karlskrona kommer inom kort att bytas mot blå NKT Cables-skyltar."
 • "alternativt försök till dråp, men den ene av dem, en 26-åring, släpptes och avskrevs kort därefter."
 • "Cirka en timme efter att man fått larmet hittades en kantrad eka båt och kort därefter en 89-årig man i vattnet, inte så långt ut från skärgården."
 • "Sedan brukar det vara en kort paus innan björkarna kommer, säger Åslög Dahl."
 • "Men rök och sot hade på kort tid spridit sig i hela villan."
 • "– Tyvärr är det allt för ofta som det händer att vi med väldigt kort varsel får besked från olika tillverkare att de inte kan leverera så som vi har förväntat oss, säger han."
 • "” Vi behöver vara så många som möjligt som sluter upp trots att det är kort varsel."
 • "Efteråt sa mannen : ” You´re in the book ” och en kort tid senare kontaktades klubben i Karlskrona av Everton."
 • "Det förekommer då och då att folk ser varg i Blekinge, vargen har en förmåga att röra sig väldigt långt på kort tid, säger Lasse Carlsson, som sett bilderna som Linnea tog."
 • "Åtal för miljonbeställning med kapade kort"
 • "De röda ABB-skyltarna på kabelfabriken i Karlskrona kommer inom kort att bytas mot blå NKT Cables-skyltar."
 • "alternativt försök till dråp, men den ene av dem, en 26-åring, släpptes och avskrevs kort därefter."
 • "Cirka en timme efter att man fått larmet hittades en kantrad eka båt och kort därefter en 89-årig man i vattnet, inte så långt ut från skärgården."

Ordet kort har 5 betydelser

 • Inom sömnad
 • Inom generell
 • Inom telefoni
 • Inom vardagligt
 • Inom kemi
sömnad
generell
telefoni
vardagligt
kemi

Vad betyder kort inom sömnad ?

av begränsad längd

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till kort (inom sömnad)

Ordet kort inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till kort (inom generell)

Uttryck till kort (inom generell)

Ord i uttryck för kort (inom generell)

Möjliga synonymer till kort (inom generell)

Möjliga synonymer till kort (inom generell)

Möjliga synonymer till kort (inom generell)

Ordet kort inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Synonymer till kort (inom telefoni)

Möjliga synonymer till kort (inom telefoni)

Ordet kort inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till kort (inom vardagligt)

Ordet kort inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till kort (inom kemi)

Möjliga synonymer till kort (inom kemi)

Diskussion om ordet kort

korta

kortar
kortade
kortat
Verb

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Synonymer till korta (inom kemi)

Hur böjs ordet korta på svenska?

Presens: kortar
Preteritum: kortade
Supinum: kortat

Hur används ordet korta

 • "Så mycket behagligare då att klandra någon annan när man trampat i klaveret eller kommit till korta."
 • "Dennis hade förstås inte en tanke på att kunna springa i Scandinavium när den korta inomhussäsongen började."
 • "Hon sammanfattar det som kom att leda till ett mångårigt äktenskap i korta ordalag :"
 • "Rörliga och korta räntor sjunker inte mer."
 • "I det korta perspektivet kommer idrotten att få finnas kvar, men i förlängningen finns det ” inget heligt ” över Heden."
 • "Det hade varit svårt att skaka av sig de hemska upplevelserna kvällen innan – under den korta men nattsvarta promenaden till The Wild Duck."
 • "Den passar både stora som små hundar och långa eller korta käkar."
 • "jämförde korta flygningar med 16 flygbolag i Europa."
 • "– Hur ” salutogent ” är det att låta en dement åldring bo ensam och bara få korta besök av hemtjänsten?"
 • "Konstnären Axel Fridell ( 1894-1935 ) fann ett personligt uttryck i grafiken och sägs ha utför närmare 400 motiv under sin korta livstid."
 • "Det har inneburit att vi måste korta ned hennes tid på dagis, säger Ingela Kindblad, mamma."
 • "– Vi berättar om situationer där orden för kärlek kommer till korta, säger skådespelserskan Emelie Trossö."
 • "Region Blekinge har tillsammans med Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie för att korta restiden mellan Karlskrona och Malmö."
 • "Förutom att försöka korta vårdtiderna och att effektivisera akutarbetet, har landstinget i samarbete med Karlshamns kommun skapat fler platser."
 • "Och sedan gärna korta filmklipp som förklarar, säger Nell Sjölin-Jönsson."
 • "Dessutom bjöds sex ridskoleelever på korta grupplektioner."
 • "– Det innebär att man kan åka ganska korta sträckor med ganska hög turtäthet."
 • "Det tog bara en timme för polisen att avskriva brott, och under den korta utredning som följde gjordes ett flertal missar."
 • "Efter Annika Stenbergs korta besök i Ronneby i december har poliserna på gatorna i Ronneby fått glada tillrop från medborgare som har trott att de blivit fler och uppmanat poliserna att göra mer."
 • "Halva stan är full av killar och tjejer som har sådana korta shorts."

Vad betyder korta inom norgespec ?

göra kort eller kortare

Diskussion om ordet korta