kost

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kost

 • "– Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost och motion."
 • "Hon menar att både kost och balanssinne spelar en viktig roll."
 • "Enligt Vårdbarometerna har Blekingeborna inte heller något emot att diskutera kost, motion, tobak och alkohol när de besöker vården."
 • "Eleverna får spela Counter strike, lära sig om gruppdynamik, kost och träning."
 • "– Ibland kommer vi prata om kost, hälsa och medicin och hur man på bästa sätt kan undvika fallolyckor."
 • "En balanserad kost och ett bättre balanssinne ska vända trenden med ökade fallolyckor."
 • "Forskare vid Harvard school of public health utgick från en studie med över 40 000 amerikanska kvinnor som under tolv års tid och vid upprepade tillfällen har fått svara på frågor om sin kost samt lämna blodprover."
 • "Men med förändrad kost blev de peppade att röra sig mer och började gå en mil om dagen och de började tappa i vikt."
 • "Nu har både han och hustrun uteslutit all kost med mjölkprotein eller sojaprotein."
 • "För att kunna arbeta i ett bredare spektrum med kost, motion och hälsa i Blekinge, håller ett samarbete på att byggas upp mellan regionen och kommunerna kring projektet, som kallas för Grunda sunda vanor."

Vad betyder kost inom mat ?

mat, föda; traditionellt enbart i singular, men förekommer numera i plural i betydelsen dieter eller maträtter

Diskussion om ordet kost

kost

kosten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kost

 • "– Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost och motion."
 • "Hon menar att både kost och balanssinne spelar en viktig roll."
 • "Enligt Vårdbarometerna har Blekingeborna inte heller något emot att diskutera kost, motion, tobak och alkohol när de besöker vården."
 • "Eleverna får spela Counter strike, lära sig om gruppdynamik, kost och träning."
 • "– Ibland kommer vi prata om kost, hälsa och medicin och hur man på bästa sätt kan undvika fallolyckor."
 • "En balanserad kost och ett bättre balanssinne ska vända trenden med ökade fallolyckor."
 • "Forskare vid Harvard school of public health utgick från en studie med över 40 000 amerikanska kvinnor som under tolv års tid och vid upprepade tillfällen har fått svara på frågor om sin kost samt lämna blodprover."
 • "Men med förändrad kost blev de peppade att röra sig mer och började gå en mil om dagen och de började tappa i vikt."
 • "Nu har både han och hustrun uteslutit all kost med mjölkprotein eller sojaprotein."
 • "För att kunna arbeta i ett bredare spektrum med kost, motion och hälsa i Blekinge, håller ett samarbete på att byggas upp mellan regionen och kommunerna kring projektet, som kallas för Grunda sunda vanor."

Ordet kost har 2 betydelser

 • Inom mat
 • Inom zoologi
mat
zoologi

Vad betyder kost inom mat ?

mat, föda; traditionellt enbart i singular, men förekommer numera i plural i betydelsen dieter eller maträtter

Översättningar (inom mat)

Engelska

Synonymer till kost (inom mat)

Möjliga synonymer till kost (inom mat)

Ordet kost inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till kost (inom zoologi)

Möjliga synonymer till kost (inom zoologi)

Diskussion om ordet kost