kraftig

['kraf,ti(g)]
kraftigare
kraftigast
Adjektiv

Hur uttalas ordet kraftig?

['kraf,ti(g)]

Hur böjs ordet kraftig på svenska?

Komparativ: kraftigare
Superlativ: kraftigast

Hur används ordet kraftig

 • "I en tid när synen på det mänskliga är stadd i så kraftig förvandling, när jagstärkande projekt och egoperspektiv formar tillvaron tillsammans med globalisering, virtuella verkligheter och stamcellsforskning gör vi klokt i att ställa den postmoderna frågan om jagets upplösning igen och igen."
 • "Han spikade år 1517 upp 95 teser med kraftig kritik mot den katolska kyrkan, på en kyrkport i den tyska staden Wittenberg."
 • "Krocken var så kraftig att de senare hittades 14 meter från varandra."
 • "Vid kall utetemperatur så uppstår ofta en kraftig rökutveckling när värmaren startar."
 • "Det är en kraftig signal till partierna bakom trängselskatten, skriver Theo Papaioannou och Håkan Andersson ( VV )."
 • "Enligt de första uppgifterna skulle det ha rört sig om kraftig rökutveckling och möjligen en fullt utvecklad brand i anläggningen på Bussgatan i Viared."
 • "Att det nu kommer en kraftig erinran från Länsstyrelsen, som särskilt granskat hur Röhsska museet använt Stiftelsen Arnulf Olssons fond under åren 2008 – 2011, föranleder därför ingen ytterligare åtgärd, säger Björn Sandmark."
 • "– Vi blev nog alla förvånade över hur kraftig utdelningshöjningen var i Swedbank."
 • "Det var en kraftig inbromsning, men förvärvsåret 2012 slutade ändå bättre än väntat."
 • "För att klara av en så kraftig minskning av ljudvolymen på så kort tid måste fordonsindustrin anpassa befintliga plattformar genom att använda absorbenter och isolera kaross och motorrum."
 • "– Det kan bli ganska kraftig åska i Götaland och Svealand som fortsätter natten till söndagen med åskskurar."
 • "Explosionen har sprängt sönder delar av förarhytten och det var en kraftig smäll."
 • "En kraftig smäll fick en lägenhetsinnehavare i ett flerfamiljshus i Svängsta att ringa SOS-alarm och räddningstjänsten larmades till platsen."
 • "Uppringare i Sölvesborg larmade polisen på måndagmorgonen efter att ha hört en kraftig smäll och sett lösa bildelar på vägen."
 • "Enligt Räddningstjänsten var det kraftig rökutveckling från silon."
 • "Lägenhetshus fick utrymmas efter kraftig brand"
 • "– Vi har inte konstaterat att det brinner, men det är en kraftig rökutveckling, säger Robin Linde, räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten Västra Blekinge."
 • "En kraftig brand bröt under natten ut i en lägenhet i Kallinge."
 • "Då fick hon en kraftig smärta i bröstet och fick snabbt hjälp på sjukhus."
 • "Därför tvingas vi till en sådan pass kraftig åtgärd."
 • "Hon hade kraftig hårväxt"

Ordet kraftig har 6 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom bildligt
 • Inom anatomi
 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
meteorologi
bildligt
anatomi
medicin
vardagligt
generell

Vad betyder kraftig inom meteorologi ?

(''om material'') som inte lätt går sönder

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till kraftig (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till kraftig (inom meteorologi)

Relaterat till kraftig (inom meteorologi)

kraftyttring

nytta

förmåga

mod

viktighet

skarp smak

kraftmedel

godhet

färg

styrka

ansträngning

storlek

förfriskning

lycka

Mindre vanlig betydelse av ordet kraftig inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till kraftig (inom bildligt)

Möjliga synonymer till kraftig (inom bildligt)

Ordet kraftig inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till kraftig (inom anatomi)

Ordet kraftig inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till kraftig (inom medicin)

Möjliga synonymer till kraftig (inom medicin)

Ordet kraftig inom generell

Diskussion om ordet kraftig

 • rajan - 2011-12-11

  fat

 • - 2016-09-10

  svår