kraftverk

kraftverken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kraftverk

  • "Enligt ett färskt beslut från mark- och miljödomstolen i Växjö måste Fridafors kraftstation, vid gränsen mellan Blekinge och Kronobergs län, bygga nya fiskvandringsvägar förbi sina två kraftverk."
  • "Isvallar på upp till 80 centimeter stoppar vattenflödet och flera kraftverk har fått stängas av, skriver Smålandsposten."
  • "Statkraft, som ägs av den norska staten, har 18 kraftverk i Lagan."
  • "Varje kraftverk kan vara en dödsfälla för ålar."
  • "Det skulle också sätta fingret lite grand på behovet av ett kraftverk som Karlshamn, säger han."
  • "Den består bland annat av tre kraftverksanläggningar i Sverige som kan startas upp när andra kraftverk inte fungerar eller när det uppstår brist på el i landet."
  • "När de säljer tillbaka elen blir de som små och många kraftverk som kallas för mikroproducenter."
  • "Mariebergs kraftverk i Mörrumsån ska rivas – en åtgärd som initiavtagarna bakom projektet beskriver som rena julklappen för både fisk och sportfiskare."
  • "Oljeeldade kraftverk i gång"
  • "Karlshamnsverket är ett oljeeldat kraftverk som tillhör driftsreserven och som oftast sätts igång vid sträng och ihållande kyla, eller när ett eller flera kärnkraftsaggregat är satt ur drift."

Vad betyder kraftverk inom teknik ?

en anläggning för produktion av elektricitet, det vill säga den omvandlar någon annan form av energi till elektrisk energi med hjälp av en generator. En anläggning som endast producerar värme, men inte elektricitet, kallas värmeverk. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraftverk

Möjliga synonymer till kraftverk

Diskussion om ordet kraftverk