kremera

kremerar
kremerade
kremerat
Verb

Översättningar

Synonymer till kremera

Hur böjs ordet kremera på svenska?

Presens: kremerar
Preteritum: kremerade
Supinum: kremerat

Hur används ordet kremera

  • "Fler djurägare väljer att lägga pengar på att kremera sina avlidna husdjur, för att kunna bevara askan som ett minne."
  • "Om man varken vill kremera eller begrava sitt djur på sin tomt så går det att få en gravplats på djurminnesplatsen i Bubbetorp, som ligger i närheten av krematoriet."
  • "Att allt fler väljer att kremera sina husdjur beror på att vi ser husdjuren som familjemedlemmar."
  • "En av dem är Patricia Tingdahl som valde att kremera sin hund Tyson när han dog och hon har nu askan i en urna i sin bokhylla."
  • "– Där har man valt att kremera den avlidne för att sedan hålla en minnesakt över urnan istället för kistan."
  • "Kvinnans kropp bevarades på Rikshospitalets bårhus i sju år innan polisen beslutade att kremera och begrava kvinnan i Lillesand."
  • "Sven-Olof Berggren började kremera smådjur redan på 80-talet och är fortfarande ensam om det i Halland."
  • "När antalet döda i Covid-19 stiger, och när pandemin också leder att fler anhöriga oavsett dödsorsak väljer att kremera kvarlevorna efter sina anhöriga för att få längre tid till dess att begravning måste ske, så ökar också trycket på landets 60-talet krematorier."
  • "En 70-milaresa till Luleå tur och retur för att kremera de döda."
  • "Att kremera sitt avlidna husdjur har blivit allt mer populärt."

Vad betyder kremera inom historia ?

bränna i krematorium

Möjliga synonymer till kremera

Diskussion om ordet kremera