kriminalitet

kriminaliteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kriminalitet

Hur används ordet kriminalitet

 • "Tecken på kriminalitet"
 • "Han är från Stockholmsförorten Tensta, och arbetar för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet."
 • "Men trots förändringar på fritidsgården, så står man ändå maktlösa när det kommer till den kriminalitet som råder i Ronneby."
 • "Risken för att han gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet eller kriminalitet bedöms också vara hög."
 • "Boverket : ” Den svarta handeln tecken på kriminalitet ”"
 • "Stötande är enligt Transportstyrelsen vanligtvis anspel på alkohol, droger, sex, svordomar, religion och kriminalitet."
 • "Under höstens våg av kriminalitet i Ronneby hade socialförvaltningen bara en enda fältsekreterare i Ronneby som jobbade förebyggande bland unga."
 • "Nyrekryteringen av unga män till kriminalitet måste stoppas."
 • "Vi vill inte ha kriminalitet och våld i Ronneby, säger Catrin Stellte Fridh."
 • "I förra veckan kom så en rad förslag för att komma åt organiserad kriminalitet."

Vad betyder kriminalitet inom juridik ?

Brott är i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kriminalitet

Möjliga synonymer till kriminalitet

Diskussion om ordet kriminalitet

kriminalitet

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet kriminalitet

 • "Tecken på kriminalitet"
 • "Han är från Stockholmsförorten Tensta, och arbetar för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet."
 • "Men trots förändringar på fritidsgården, så står man ändå maktlösa när det kommer till den kriminalitet som råder i Ronneby."
 • "Risken för att han gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet eller kriminalitet bedöms också vara hög."
 • "Boverket : ” Den svarta handeln tecken på kriminalitet ”"
 • "Stötande är enligt Transportstyrelsen vanligtvis anspel på alkohol, droger, sex, svordomar, religion och kriminalitet."
 • "Under höstens våg av kriminalitet i Ronneby hade socialförvaltningen bara en enda fältsekreterare i Ronneby som jobbade förebyggande bland unga."
 • "Nyrekryteringen av unga män till kriminalitet måste stoppas."
 • "Vi vill inte ha kriminalitet och våld i Ronneby, säger Catrin Stellte Fridh."
 • "I förra veckan kom så en rad förslag för att komma åt organiserad kriminalitet."

Vad betyder kriminalitet inom polisväsende ?

brottslighet

Möjliga synonymer till kriminalitet

Diskussion om ordet kriminalitet