kritisera

kritiserar
kritiserade
kritiserat
Verb

Övrig relation till kritisera

Motsats till kritisera

Hur böjs ordet kritisera på svenska?

Presens: kritiserar
Preteritum: kritiserade
Supinum: kritiserat

Hur används ordet kritisera

 • "Kommissionen känner inte till några bestämmelser i den maltesiska lagstiftningen med innebörden att det skulle vara olagligt att kritisera premiärministern offentligt. eur-lex.europa.eu"
 • "– Den här historien kan man kritisera från början till slut."
 • "– Det har varit mycket kritik i sociala medier och flöden, men det är en sak att kritisera ett beslut, det ingår i yttrandefriheten."
 • "Att Börje Dovstad ändå väljer att gå ut och kritisera ett förslag som hans egna tjänstemän tagit fram och dessutom försöker lasta Idrotts och fritidsnämnden för detta känns orättvist och mycket, mycket tråkigt, säger Björn Gustavsson."
 • "JO väljer nu att kritisera rådmannen, och menar att dennes åtgärd var olämplig."
 • "Men Magnus Manhammar ( S ) tycker att Moderaterna i stället för att kritisera Dan Eliasson borde rikta kritiken mot sig själva."
 • "Nu väljer Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) att kritisera läkaren på vårdcentralen för händelsen, som ägde rum sommaren 2016."
 • "” Det är en skam att man i ett rättsäkert samhälle inte kan kritisera en religion eller som i detta fall en ideologi, det jag gjort är att lyfta fram en sakfråga och pekat åt ett håll som sannolik orsak till detta våldet mot kvinnor, det har bevisats i rätten att jag hade rätt i sak och dokumentation har presenterats med fakta och statistik, trots detta valde rätten att döma mig ”, skriver Hess."
 • "Det måste vi ha rätt att kritisera."
 • "I sitt beslut skriver IVO att man inte funnit några skäl att kritisera läkarna."
 • "Anmälaren menar att det är fel av kommunens högsta tjänsteman att ” kritisera hur folkvalda väljer att uttrycka sig privat ”, samt att göra det officiellt genom ett pressmeddelande."

Ordet kritisera har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom färg
bildligt
färg

Vad betyder kritisera inom bildligt ?

Att göra ett negativt uttalande om ngn/ngt

Motsats till kritisera (inom bildligt)

Övrig relation till kritisera (inom bildligt)

Relaterat till kritisera (inom bildligt)

logik

kräsenhet

omdöme

ogillande

eftertanke

prövning

avhandling

smak

särskiljning

skildring

Ordet kritisera inom färg

Fälla ett omdöme om t.ex. en bok (mindre vanligt)

Översättningar (inom färg)

Engelska

Övrig relation till kritisera (inom färg)

Synonymer till kritisera (inom färg)

Möjliga synonymer till kritisera (inom färg)

Diskussion om ordet kritisera