kritisk

Adjektiv

Synonymer till kritisk

Hur används ordet kritisk

  • "Hon är kritisk till regeringens agerande men anser att även kommunerna har ett ansvar."
  • "En motivering som Anders Nilsson är mycket kritisk till."
  • "Han är kritisk mot att åklagare och Datainspektion ännu inte ingripit mot uthängningarna som nu pågått i ett par månader."
  • "Miljöminister Lena Ek ( C ) är kritisk till att länder inte kommit igång med miljöåtgärder de lovat för att rädda Östersjön."
  • "Initiativtagaren Tomas Karlsson är mycket kritisk till att klasser nu splittras men rektor Lisa Lejhall tycker att det är fel sätt att agera på och menar att föräldrar får ta diskussionen med ansvariga politiker i stället för att straffa elever och lärare."
  • "Starkt kritisk mot ledamot"
  • "Men den bilden delas inte av oppositionen som är kritisk och har fått flera signaler om att det blivit betydligt färre aktiviteter på de mindre orterna i kommunen."
  • "Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) har granskat ärendet och är kritisk till att nålen sattes i en led och inte centralt."
  • "Förbundet kritisk till situationen"
  • "Annicka Engblom är också starkt kritisk till den anonyma ledamotens uttalande till Expressen."

Vad betyder kritisk inom juridik ?

som inte helt och fullt omedelbart vill ta till sig en idé eller liknande, utan som först vill tänka över den och är beredd att förkasta idén om den inte klarar av den inre rationella granskningen

Möjliga synonymer till kritisk

Relaterat till kritisk

stränghet

val

viktighet

omständighet

svårighet

fara

avhandling

särskiljning

ogillande

förkastelse

Diskussion om ordet kritisk