kujon

kujonen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder kujon inom vardagligt ?

feg stackare

Möjliga synonymer till kujon

Diskussion om ordet kujon