kvarlämning

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet kvarlämning

  • "Ett år senare var stenen helt grön och missfärgad och en 1.000 år gammal kvarlämning hade blivit förstörd av lite spray."
  • "Nu – ett år senare, är stenen helt grön och missfärgad, och många som bor i närheten tycker att det är sorligt att en 1.000 år gammal kvarlämning förstörts för några minuters ” nöje ” i form av klotter."
  • "Zapad-övningarna är en kvarlämning från Kalla kriget som återupplivades år 1999 för att sedan hållas igen 2009 och 2013,"
  • "– Vi städar efter en kvarlämning från 1950-talet."
  • "Den lilla fenan som sitter mellan rygg- och stjärtfenan på bland annat lax och öring har länge ansetts vara en värdelös kvarlämning från förr."
  • "Fiskexperter har förklarat den till synes värdelösa fenan som finns hos över 6000 fiskarter med att det är en kvarlämning från tidiagare fenor hos urtida fiskar."
  • "Den nya studien tyder ju på att fettfenan visst är nyttig för fisken, eftersom den utvecklats fram under evolutionen hos olika arter – och alltså inte är någon värdelös kvarlämning."

Diskussion om ordet kvarlämning