kvarleva

kvarlevan
kvarlevor
kvarlevorna
Substantiv [n]

Synonymer till kvarleva

Hur böjs ordet kvarleva på svenska?

Obestämd singular: kvarleva
Bestämd singular: kvarlevan
Obestämd plural: kvarlevor
Bestämd plural: kvarlevorna

Hur används ordet kvarleva

 • "En kvarleva."
 • "En kvarleva."
 • "– Deltid är en kvarleva sedan kvinnors arbete sågs som komplement till hushållets ekonomi."
 • "Ungefär, mellan tummen och pekfingret, men ” härad ” är också en sorts tillbakagång till ett äldre kungarike där det fanns både häradshövdingar och – som en tjurig kvarleva – häradsbetäckare."
 • "” Tidiga pensioneringar kan betraktas som en historisk kvarleva som är ett slöseri med humankapital ” skriver utredarna."
 • "Plockar- och samlargenen sägs ligga djupt i oss och är en kvarleva sedan nomadstadiet."
 • "Tillståndsprövning är en ” omodern ” kvarleva från gamla hälso­skyddslagens tid."
 • "Tillståndsprövning är en ” omodern ” kvarleva från gamla hälso­skyddslagens tid."
 • "Plockar- och samlargenen sägs ligga djupt i oss och är en kvarleva sedan nomadstadiet."
 • "Man ser det delvis som en kvarleva av det historiska våldet mot svarta i den segregerade Södern, då vita som skadade eller dödade svarta sällan behövde oroa sig för lagens händer."
 • "- Det är skamligt att man kan ärva makt och en position, en feodal kvarleva, fastslog Ohly väl medveten om det finns ett folkligt stöd för att behålla kungahuset."
 • "Monarkin är en föråldrad kvarleva från den tid då Sverige inte var en demokrati, säger hon i ett pressmeddelande."
 • "– Mattiderna är nog lite av kvarleva från det gamla bondesamhället, tror Ulla Johansson."
 • "Sådana här händelser är som en kvarleva av det gamla samhället, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet."
 • "Det är det äldsta fyndet av en mänsklig kvarleva som gjorts hittills – och har fått forskarna att vrida tillbaka klockan rejält för när de första moderna människorna nådde Europa."
 • "Det är en siffersträng, en kvarleva från 1970-talets teknik som i själva verket inte är anpassad för Internet."
 • "- Det är ju en kvarleva från gamla tider."
 • "Han anser att konflikten mellan personliga åsikter och lojalteten till arbetsgivaren är en märklig kvarleva från 1200-talet."
 • "Det är alltså en feodal kvarleva som egentligen lever kvar från landskapslagarna på 1200-talet som fortfarande finns kvar i den moderna arbetsrätten, säger Kurt Junesjö."
 • "Många är egentligen en kvarleva från en annan tid, när det räckte med att bara vara lite klämkäck och kul, säger Michael Nilsson, varumärkestrateg på platsmarknadsföringsföretaget Manifesto."

Vad betyder kvarleva inom poetisk ?

föremål som (till viss del) fortfarande finns kvar efter att ha övergivits eller förbrukats; den sargade återstoden av något

Möjliga synonymer till kvarleva

Relaterat till kvarleva

senare inträffande

återstod

del

splittring

Diskussion om ordet kvarleva

kvarleva

Verb

Hur används ordet kvarleva

 • "- Det är skamligt att man kan ärva makt och en position, en feodal kvarleva, fastslog Ohly väl medveten om det finns ett folkligt stöd för att behålla kungahuset."
 • "Monarkin är en föråldrad kvarleva från den tid då Sverige inte var en demokrati, säger hon i ett pressmeddelande."
 • "– Mattiderna är nog lite av kvarleva från det gamla bondesamhället, tror Ulla Johansson."
 • "Sådana här händelser är som en kvarleva av det gamla samhället, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet."
 • "Det är det äldsta fyndet av en mänsklig kvarleva som gjorts hittills – och har fått forskarna att vrida tillbaka klockan rejält för när de första moderna människorna nådde Europa."
 • "Det är en siffersträng, en kvarleva från 1970-talets teknik som i själva verket inte är anpassad för Internet."
 • "- Det är ju en kvarleva från gamla tider."
 • "Han anser att konflikten mellan personliga åsikter och lojalteten till arbetsgivaren är en märklig kvarleva från 1200-talet."
 • "Det är alltså en feodal kvarleva som egentligen lever kvar från landskapslagarna på 1200-talet som fortfarande finns kvar i den moderna arbetsrätten, säger Kurt Junesjö."
 • "Många är egentligen en kvarleva från en annan tid, när det räckte med att bara vara lite klämkäck och kul, säger Michael Nilsson, varumärkestrateg på platsmarknadsföringsföretaget Manifesto."

Diskussion om ordet kvarleva