kvot

kvoten
kvoter
kvoterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kvot

Hur böjs ordet kvot på svenska?

Obestämd singular: kvot
Bestämd singular: kvoten
Obestämd plural: kvoter
Bestämd plural: kvoterna

Hur används ordet kvot

 • "För 2013 föreslås en kvot för östra beståndet på 66 000 ton och för västra beståndet på 21 000 ton."
 • "Resultatet : inget ålfiskeförbud, oförändrat torskfiske i västra Östersjön och en kvot som minskas med åtta procent i de östra delarna."
 • "Sedan går vi också på vilken kvot länet hade tidigare, och eftersom den inte fylldes då så satte vi samma nivå i år, säger Petter Mahrs, handläggare på Naturvårdsverket."
 • "De har ibland inte ens fiskat upp sin kvot, säger Epps."
 • "Årets svenska fördelade kvot om 350 stycken laxar i ICES-delområden ( 22-29 ), från Åland till Kattegatt, är uppfiskade."
 • "32 björnar har skjutits och nu återstår 16 björnar av den totala kvot på 48 björnar som får skjutas."
 • "Skyddsjakten på gråsäl är tillåten från 20 april til den 31 december, eller så snart länets kvot är fylld."
 • "Jakten på varg är helt fri under nio och en halv månad och förra året sköts 247 vargar av en kvot på 250 djur."
 • "Jägareförbundet hade begärt att ytterligare 15 björnar skulle få skjutas utöver den beviljade kvot på 35 björnar som redan skjutits, sånär som på en björn som återstår i renskötselområdet."
 • "Björnjakten börjar nå sin kvot i våra län, i Dalarna har det skjutits 20 av 35 tillåtna och i Gävleborg 25 av 30."

Ordet kvot har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ekonomi
 • Inom matematik
allmänt
ekonomi
matematik

Vad betyder kvot inom allmänt ?

Utanför rent matematiska sammanhang används begreppet i betydelsen "del" eller "andel". Det är ur denna betydelse ordet kvotering har bildats. I informationstekniken används ofta termen quota i stället. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvot

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till kvot (inom allmänt)

Möjliga synonymer till kvot (inom allmänt)

Relaterat till kvot (inom allmänt)

antal

fördelning

grad

Ordet kvot inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till kvot (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till kvot (inom ekonomi)

Ordet kvot inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Diskussion om ordet kvot