kylning

kylningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet kylning

  • "Vaccinet kom i pulverform igår och har under kvällen legat på kylning."
  • "– Man märker att intresset är stort, säger Berit Granström och lägger en nygräddad tunnbrödskaka på kylning."
  • "Forskarna ska i projekten tillsammans med näringslivet förbättra olika processer inom industrin, såsom en ny kylning av metaller, och bland annat göra transporterna miljövänligare."
  • "Att koka vattnet och ställa det på kylning i exempelvis kylskåp är att rekommendera för att förhindra eventuell smittspridning av covid-19."
  • "Billerud Korsnäs använder vatten från Dalälven via sjön Trösken till kylning, massatvätt och ångtillverkning."
  • "Under natten har företaget själva skött bevakningen med räddningstjänstens slangsystem för kylning nära till hands."
  • "Havsvattnet används som kylning i processen och alla Ringhals anläggningar har fastställda gränsvärden för havsvattnets maxtemperatur."
  • "SSM misstänker nu att det vid ett rörbrott inne i anläggningen kan komma in isoleringsmaterial i kylvattnet och att de kan samlas och förhindra kylning av bränslepatronerna."
  • "Kan förhindra kylning"
  • "I slutet av juli tvingades kärnkraftverket stänga ner reaktor 2 då havsvattnet som används för kylning blev för varmt."

Rim på kylning

Vad betyder kylning inom meteorologi ?

bortförsel av värme (från t ex ett föremål eller ett område)

Möjliga synonymer till kylning

Diskussion om ordet kylning